Architekt Jan Kotěra

13.02.2023

Výstava představuje Jana Kotěru prostřednictvím ukázek z jeho tvorby. A jelikož byla značná část staveb rekonstruována a dochované interiérové prvky restaurovány nebo nahrazeny novými, můžeme dílo Jana Kotěry znovu obdivovat v celé jeho kráse.

Výstavu Architekt Jan Kotěra: ukázky jeho díla tvoří úvodní plakát ve formátu JPG a 20 plakátů ve formátu PDF, vy si můžete prohlédnout 4 z nich. Plakáty jsou věnovány životu Jana Kotěry a dále těmto tématům: vily a rodinné domy, veřejné stavby, kolonie, interiéry a bytové doplňky, hrobky a pomníky, salonní tramvajový vůz, výstavní pavilony, nerealizované projekty, Peterkův dům, Trmalova vila, hotel Okresní dům v Hradci Králové, Suchardova vila, Národní dům v Prostějově, Vršovická vodárna, Městské muzeum v Hradci Králové, vila Jana Kotěry, Laichterův dům, kolonie Louny, nový Mandelíkův zámek v Ratboři, Mozarteum, Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Upozorňuji všechny zájemce, že výstava není zpracována profesionály. 

Jan Kotěra (1871-1923) byl architektem mezinárodního významu. Přišel do Prahy jako jeden z prvních absolventů ateliéru známého vídeňského architekta Otto Wagnera a pro svůj rozsah zájmů a široké vzdělání se stal na přelomu 19. a 20. století vůdčí osobností českého uměleckého života a význačným tvůrcem české moderní architektury. Jeho rané stavby mají secesní charakter s ornamentálním, často folklorním dekorem. Pozdější stavby již sledují ryzí účelnost, mají však vždy vysokou výtvarnou kvalitu s rysy vznosnosti až monumentality. Ve svých veřejných i bytových stavbách spojoval výtvarná umění (sochařství, malířství, design) s architekturou v nedílný celek, ve kterém architektura hrála vedoucí uměleckou roli.

Kotěrovy stavby mají čistou přehlednou dispozici, tvarovou pestrost, výtvarnou logiku a velkou a neotřelou nápaditost. Většina jeho staveb se vyznačuje asymetrickou, leč vyváženou kompozicí a využitím neomítnutého režného zdiva. Kotěra spojoval ve své osobě schopnosti vynikajícího architekta - výtvarníka a výborného stavitele. Také jako kreslíř, grafik, akvarelista a uměleckoprůmyslový výtvarník byl nenapodobitelný, jeho projekty samy o sobě jsou nádhernými výtvarnými díly. Nelze také opomenout, že jako vlivný pedagog i projektant vychoval svým přístupem a příkladem řadu českých špičkových architektů.

Použitý e-zdroj: www.prostor-ad.cz.