Architektonické výstavy

Během mé profesní dráhy jsem navštívila desítky českých knihoven, zejména díky nejrůznějším akcím Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Zúčastnila jsem se také řady zájezdů do zahraničních knihoven. Zejména v posledních letech s potěšením sleduji, jak se nejen zahraniční, ale i české knihovny modernizují a jejich čtenáři mají k dispozici pestrou nabídku služeb. Připravila jsem tedy pro zájemce dvě výstavy na toto téma. Pozoruhodnou architekturu však tvoří zajímaví architekti, postupně se podíváme na některé z nich. 

Výstava představuje Jana Kotěru prostřednictvím ukázek z jeho tvorby. A jelikož byla značná část staveb rekonstruována a dochované interiérové prvky restaurovány nebo nahrazeny novými, můžeme dílo Jana Kotěry znovu obdivovat v celé jeho kráse.

Výstavu Zahraniční knihovny očima knihovnic jsem připravila v roce 2020 výběrem z fotografií mých a mých kolegyní v Knihovně PF UK. Fotografie jsme pořídily na našich studijních cestách se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a se Sdružením knihoven ČR (SDRUK). Ve všech navštívených knihovnách jsme se nejen seznámily s...

V posledních letech se začal měnit vztah společnosti ke knihovnám. Stále více jsou veřejností vnímány jako místa pro vzájemná setkávání, studium a soustředěnou práci, jako důležité zdroje informací i zábavy. K této změně přispěla i výstavba desítek nových budov knihoven či stovek rekonstrukcí stávajících objektů. Cílem výstavy je představit některé...