Česko očima Američana

George Thompson (nar. 1957) - přestože je občanem Spojených států, bydlel na více než 43 různých místech: v devíti státech USA, na Novém Zélandu, v Japonsku a v letech 2012 - 2015 v České republice. Má tituly z fyziky, japonštiny a architektury. Pracoval jako architektonický stážista, asistent v ochraně malého města, organizátor komunity, ředitel komunitního dostupného bydlení a učitel angličtiny. Má rád architekturu, zahradnictví a historii. Vyznačuje se podivuhodnou schopností odhalit zajímavé detaily ve všem, co ho obklopuje, a dokáže je zachytit z neobvyklého úhlu pohledu. Jeho fotografie nám objevují mnoho skrytých a přehlížených míst. Autor fotografií souhlasí s šířením jeho výstav.

Morava I

05.02.2024

Krajina Moravy je velmi rozmanitá, většinu území sice tvoří pahorkatiny a vrchoviny, ale najdeme zde i krasové jeskyně, stepní vřesoviště a zejména vinice. Navštívit lze i různé historické, kulturní i archeologické památky, např. paláce, zámky nebo hrady. Morava si však do současnosti zachovala také rozmanitou kulturu, tradice a nářečí. Vyšívané...

Ve východních Čechách lze navštívit řadu hradů i zámků, starobylých vojenských pevností a opevnění, městských památkových rezervací a mnoho dalších atraktivních památek renesanční, barokní, secesní i moderní meziválečné architektury.

Jižní Čechy

03.10.2022

Jižní Čechy jsou známé zejména svými rybníky a malebnými vesničkami kolem nich. Najdeme tu mnoho historických památek, hradů, zámků i městských památkových rezervací. Obdivovat můžeme i zachovalou přírodní krajinu s množstvím vyhlášených chráněných území.

V západních Čechách se nachází stovky historických památek, hradů, zámků a dalších významných staveb. Díky geologické rozmanitosti je tato oblast bohatá na různé zajímavé přírodní útvary. Zdejší lázeňská města patří mezi světovou špičku v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Severní Čechy jsou z krajinného hlediska velmi pestrou oblastí, která nabízí řadu jevů a útvarů jedinečných v celostátním měřítku. Nachází se zde úrodné roviny, příkrá horská pásma, vulkanické vrcholy, pískovcové skalní oblasti, rozsáhlé zachovalé lesní porosty. Obdivovat můžeme i řadu historických či technických památek.

Střední Čechy jsou největším regionem České republiky a zcela obklopují Prahu. Vyznačují se rozmanitou škálou kulturních, přírodních i technických památek. Najdeme zde působivá místa zapsaná do seznamu světového dědictví UNESCO, majestátní hrady a zámky, unikátní přírodní scenérie a bohatou kulturní tradici.

Praha

19.08.2021

Prahu opěvuje svými verši mnoho básníků, vy si můžete pod ukázkou čtyř výstavních panelů přečíst Sloky o Praze od Vítězslava Nezvala.