Historická témata

Pátečníci

01.04.2024

Pátečníci se říkalo neformální společnosti intelektuálů různých oborů i přesvědčení, která se v období první Československé republiky pravidelně scházela a debatovala u Karla Čapka. Přicházeli tam novináři, spisovatelé, politici, herci, lékaři, filozofové i prezident T.G. Masaryk. Povídali si o všem možném, jak napsal Karel Čapek: "…zajímala...

Knižní grafika je svébytným uměleckým oborem, jehož cílem je začlenit obsah, styl, formát a jednotlivé součásti knihy do jednoho uceleného celku. Důležitou součástí knihy je obálka, která knihu pomáhá identifikovat a propagovat ji. Výstava zachycuje proměnu českých knižních obálek od konce 19. století do 60. let 20. století. Představuje...

Charlotta Garrigue Masaryková byla nejen americkou manželkou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a matkou jejich dětí. Byla to také žena, která svými pevnými postoji, pronikavým intelektem a nezávislým duchem byla příkladem pro další generace žen.

Čs. vojáci Josef Gabčík a Jan Kubiš strávili přípravou atentátu na území Protektorátu pět měsíců. Nebyla to však akce pouze těchto dvou mužů, na přípravě se už ve Velké Británii podílelo spousta českých i britských vojáků. V Protektorátu by Gabčík s Kubišem nedokázali svůj úkol splnit bez pomoci desítek lidí z domácího odboje. Byli to obyčejní...

V červnu 2021 uplynulo 30 let od odchodu sovětských vojsk z naší republiky. Dne 21. srpna 1968 provedli spolu s dalšími vojáky zemí Varšavské smlouvy invazi do Československa a jejich pobyt na našem území a jejich odchod mapuje tato výstava.

Marie Terezie (13. května 1717 - 29. listopadu 1780) - žila celkem 63 let, během kterých 15 let válčila a v letech 1737 - 1756, tedy během devatenácti let, porodila 16 dětí. Během její vlády byly provedeny vojenské, školské, právní, celní, měnové, správní a zdravotnické reformy po celé říši. Když Marie Terezie v roce 1780 umírala, byla díky...

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva je státní svátek České republiky. Slaví se každoročně 17. listopadu jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin, spojených se studenty českých vysokých škol.

Výstava připomíná čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století, neboť zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku. Každý člověk, který prožil alespoň část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičinění...

Výstavu jsem připravila u příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha a představila jsem v ní osudy dvanácti lidí, kteří si zvolili sebeupálení jako radikální formu politického protestu.