Významné osmičky v českých dějinách 20. století

09.08.2021

Výstava připomíná čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století, neboť zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku. Každý člověk, který prožil alespoň část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičinění do složitých historických situací, na něž musel nějakým způsobem reagovat. Často to bylo rozhodování opravdu osudové a formovalo budoucnost českého národa, jeho samotnou existenci, ale i jeho charakter. 

Výstava má 3 části:

Obrazovou část tvoři úvodní panel ve formátu JPG a 16 panelů ve formátu PDF - každému roku jsou věnovány 4 plakáty. Jednotlivé události jsou prezentovány (samozřejmě ne v úplnosti) prostřednictvím dobových fotografií, denního tisku, propagačních materiálů atd.

Filmové dokumenty - doprovodnou (a dobrovolnou) část výstavy tvoří volný list s QR kódy. Ty odkazují na zajímavé filmové dokumenty na YouTube, které byly vybrány k jednotlivým událostem.

Zákony - další část tvoří ukázky zákonů a vládních nařízení, které státní orgány přijímaly v dané době. Tuto přílohu tvoří 13 stran ve formátu PDF.

Při tvorbě jednotlivých panelů byly použity materiály ze vzdělávacího portálu https://www.moderni-dejiny.cz, včetně článku Jiřího Pernese: Okamžiky osudových rozhodnutí: (zlomové události českých dějin ve 20. století). Upozorňuji všechny zájemce o výstavu, že není zpracována profesionály.