Architektura českých knihoven

16.08.2021

V posledních letech se začal měnit vztah společnosti ke knihovnám. Stále více jsou veřejností vnímány jako místa pro vzájemná setkávání, studium a soustředěnou práci, jako důležité zdroje informací i zábavy. K této změně přispěla i výstavba desítek nových budov knihoven či stovek rekonstrukcí stávajících objektů. Cílem výstavy je představit některé zajímavé knihovny, které byly dostavěny (nebo jejichž rekonstrukce byla dokončena) po roce 2000.

Výstavu tvoří úvodní plakát ve formátu JPG a 18 plakátů ve formátu PDF. Každý plakát představuje jednu knihovnu a zde si můžete prohlédnout 4 z nich. Součástí výstavy je i doprovodný text, který si můžete přečíst pod ukázkou plakátů.

Upozorňuji všechny zájemce, že výstava není zpracována profesionály.

ARCHITEKTURA ČESKÝCH KNIHOVEN VE 21. STOLETÍ

Během 20. století se v Čechách postavila prakticky jediná budova knihovny, a to v roce 1928 Městská knihovna v Praze na Mariánském náměstí. Plány na výstavbu nových knihoven a rekonstrukce již nevyhovujících prostor se začaly realizovat až od 90. let 20. století. Touto výstavou vám chceme představit některé zajímavé knihovny, které byly dostavěny (nebo jejichž rekonstrukce byla dokončena) po roce 2000. Nové knihovny jsou často navrhovány tak, aby nejen urbanisticky obohacovaly místo, kde vznikly, ale také aby umožnily knihovnám zajistit pro veřejnost knihovnické a informační služby v daleko širším rozsahu než doposud. Jelikož knihovny často plní roli komunitního a informačního centra města a regionu, díky novým prostorám tak mohou nabídku svých služeb obohacovat o různé přednášky, výstavy či koncerty, nejrůznější programy pro děti atd. V řadě knihoven vznikají místa, kde se můžete nejen začíst do knihy nebo časopisu, ale také si můžete popovídat s přáteli a navštívit některou akci z bohatého programu, který je k dispozici téměř v každé knihovně.

Výstavu jsem připravila v rámci Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy (rekonstrukce knihovny se uskutečnila v roce 1997). 

NĚKOLIK PERLIČEK ČI ZAJÍMAVOSTÍ Z JEDNOTLIVÝCH KNIHOVEN

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - v rámci knihovny působí také Knihovna biologických pracovišť AV ČR a Rakouská knihovna.

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - knihovnu si můžete v klidu prohlédnout přímo z domova, pro zájemce je připravena virtuální prohlídka. Odkaz najdete na webu knihovny.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pod  hlavičkou knihovny jezdí po Brně originální čtenářská tramvaj, jejímž cílem je nejen zajišťovat běžný provoz po městě, ale také přinášet cestujícím pohodu a optimismus a motivovat je k četbě a k návštěvě knihovny. Proto jsou kromě každodenního provozu v tramvaji během roku realizovány různé čtenářské kampaně.

Knihovna města Hradce Králové - knihovna se v rámci výkonu regionálních knihovnických služeb v okrese stará o 91 neprofesionálních a 7 profesionálních knihoven a metodicky je řídí. Připravuje různé vzdělávací akce pro knihovníky, dodává malým knihovnám výměnné soubory knih, pomáhá knihovníkům s revizí fondu, se zřízením webu atd.

Knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - v knihovně jsou k dispozici čtyři individuální studijní boxy vybavené PC, které si mohou studenti a zaměstnanci předem rezervovat.

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - celé čtvrté patro knihovny bylo přeměněno na velkou relaxační zónu, kde si téměř doslova mohou studenti hodit nohy na stůl. K dispozici mají gauče, různé sedací pytle, kávovar i denní tisk.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - malí čtenáři této knihovny mají svůj vlastní web, na kterém najdou odpovědi na otázky typu jak se stát čtenářem, jak se v knihovně neztratit, jak se bezpečně pohybovat na internetu apod. Webem i dětským oddělením knihovny je provází kocour Miloš.

Krajská knihovna Karlovy Vary - součástí knihovny je i herní klub, který sdružuje příznivce moderních deskových her. Zájemci si mohou v knihovně zahrát různé deskové logické a strategické hry, zúčastnit se různých turnajů o ceny apod.

Krajská vědecká knihovna v Liberci - knihovna byla postavena na místě nacisty vypálené židovské synagogy, která vznikla v 80. letech 19. století a patřila k největším ve střední Evropě. Do nové budovy KVK byla proto jako připomínka této události zakomponována i židovská modlitebna.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pro zapomnětlivé čtenáře má knihovna k dispozici dioptrické brýle (do 3 dioptrií), které si mohou půjčit (pouze prezenčně!) a přečíst si v knihovně noviny nebo vybrat knihy. Pokud mezitím začne pršet, mohou si domů půjčit deštník s logem knihovny.

Městská knihovna Děčín - budova byla postavena v záplavové oblasti řeky Labe, a proto byla od začátku projektována jako stavba na pilířích. Těsně po dokončení stavby však přišla v červnu 2013 povodeň, při níž se navržené řešení ukázalo jako funkční.

Městská knihovna Svitavy - již několik let vydává knihovna zpravodaj s názvem "Bookoviny". Čtenáři ve zpravodaji najdou informace o různých akcích knihovny, realizovaných i připravovaných projektech, tipy na knihy a další zajímavosti.

Městská knihovna Soběslav - knihovna je tvořena skleněným kontejnerem, který byl vestavěn do středověkého hradu. Původně gotický hrad byl zakonzervován. Vznikly tak dva unikátní prostory a čtenář má díky tomu z knihovny autentický pohled na celý vnitřek hradu.

Moravská zemská knihovna v Brně - při návrhu budovy byla respektována stávající zeleň a státem chráněný topol byl impulsem k takovému uspořádání skladištních věží, aby byl topol zachován.

Národní technická knihovna v Praze - pracovníci ostrahy, které najdete ve veřejné části knihovny a na recepci u vchodu NTK3, jsou vyškoleni k pomoci při zraněních, ztrátách dítěte, manipulaci se šatními skříňkami, problémech s parkováním a výtržnostech.

Regionální knihovna Karviná - při knihovně pracuje již téměř 30 let filmový klub. Dramaturgie klubu vybírá pro filmové diváky díla nekomerční kinematografie z různých zemí i žánrů.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - knihovna zpracovává pro všechny zájemce faktografickou databázi "Výročí regionálních osobností". Databáze existuje od roku 2009, je doplňována čtvrtletně a je věnována vybraným regionálním osobnostem, u kterých si v aktuálním roce připomínáme kulaté nebo půlkulaté výročí narození nebo úmrtí.

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - před časem pracovníci knihovny zorganizovali v knihovně anketu "Chci, aby v knihovně..." Kromě některých recesistických návrhů (např. točené pivo, kotec se štěňátky, méně knih) se vyskytly i reálné požadavky na pořízení odpočinkového sezení a nabídku kávy. Na základě ankety bylo zakoupeno několik sedacích vaků a do volného výběru byl umístěn automat na kávu.