Zahraniční knihovny očima knihovnic

16.08.2021

Výstavu Zahraniční knihovny očima knihovnic jsem připravila v roce 2020 výběrem z fotografií mých a mých kolegyní v Knihovně PF UK. Fotografie jsme pořídily na našich studijních cestách se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a se Sdružením knihoven ČR (SDRUK). Ve všech navštívených knihovnách jsme se nejen seznámily s jejich základním provozem a s organizací jejich služeb, ale pořídily jsme i spoustu zajímavých obrázků. Rozhodly jsme se proto, že představíme některé námi navštívené knihovny i dalším zájemcům.

Výstavu tvoří úvodní plakát ve formátu JPG a 18 plakátů ve formátu PDF. Každý plakát představuje jednu knihovnu a zde si můžete prohlédnout 4 z nich.

Upozorňuji všechny zájemce, že výstava není zpracována profesionály.

NAŠE PUTOVÁNÍ PO ZAHRANIČNÍCH KNIHOVNÁCH

V poslední době bylo v Evropě otevřeno hodně nových knihoven, často i v architektonicky pozoruhodných stavbách. Některé moderní knihovny také vznikly rekonstrukcí starších budov či kombinací obojího: rekonstrukcí staré a přístavbou nové části. Čeští knihovníci již řadu let navštěvují zajímavé evropské knihovny, aby získali inspiraci a vyměnili si zkušenosti s kolegy v zahraničí. Několika knihovnických putování jsme se s kolegyněmi zúčastnily i my a v našem článku bychom rády shrnuly některé poznatky z těchto cest.

Městské knihovny jsou v současnosti stavěny či rekonstruovány s cílem vytvořit příjemné místo pro vzdělávání a kulturu pro všechny obyvatele obce, města či regionu. Součástí jedné budovy se tak často stává nejen knihovna, ale také muzeum, galerie, lidová univerzita, kavárna, informační centrum apod. Vlastní knihovna má umožnit nejen individuální studium a skupinovou práci, ale také neformální setkávání, zábavu a odpočinek. Při návrhu interiérů moderních knihoven se proto stává jedním z důležitých požadavků flexibilita prostoru i nábytku tak, aby je bylo možné přizpůsobit nejrůznějším druhům aktivit pro všechny kategorie čtenářů. Důraz je kladen na světlo, vzdušnost, otevřenost a hravost. Bezbariérový přístup, internet a plně automatizovaný provoz jsou již v moderních knihovnách samozřejmostí.

Vysokoškolské knihovny jsou zakládány jako nedílná součást univerzit a plní funkci podpory výuky a interdisciplinárního výzkumu. Svým uživatelům poskytují knihovnické služby nejen klasickým způsobem (výpůjčky, kopírování, skenování atd.), ale studentům jsou k dispozici stovky databází, e-knih, on-line disertačních prací. Knihovny se soustřeďují nejen na poskytování studijního prostředí vhodného k odborné činnosti, ale i na vzdělávání studentů a učitelů v práci s e-zdroji. Avšak i v těchto knihovnách se v posledních letech objevuje snaha nabídnout studentům prostor, který je vybaven příjemným nábytkem a má sloužit pro vzájemné setkávání či relaxaci.

Na našich cestách jsme mohly sledovat, jak se knihovny vyrovnávají s měnícími se nároky a požadavky uživatelů na služby knihoven a s rychlým vývojem v oblasti informačních technologií. Zjistily jsme, že ačkoliv jsou poskytované služby velmi různorodé, jedno mají všechny knihovny společné: usilují o to, aby co nejlépe uspokojily potřeby svých návštěvníků.