VÝSTAVY PRO KNIHOVNY ZDARMA

Od roku 2016 jsem pro Knihovnu Právnické fakulty UK připravovala výstavy. Při tvorbě zejména historických výstav jsem si uvědomila, že některá témata mohou rezonovat i v dalších knihovnách. Zároveň jsem věděla, že některé knihovny nemají čas ani finanční prostředky na vlastní výstavní činnost. Rozhodla jsem se proto nabídnout výstavy ostatním knihovnám. Jelikož se mé výstavy setkaly s příznivým ohlasem a jelikož se domnívám, že by zejména malé knihovny uvítaly tuto pomoc i nadále, rozhodla jsem se v tvorbě výstav pokračovat. Připravila jsem pro zájemce tento web, na kterém najdete nejen již uskutečněné výstavy, ale postupně jsou přidávány další.

Všechny výstavy jsou optimalizovány na formát A1, ale je možné je vytisknout na menší (případně větší) formát papíru.

WEBOVÉ STRÁNKY JSOU REALIZOVÁNY ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ SKIP PRAHA.